ผลิตเครื่องสำอางออร์แกนิคง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ผลิตเครื่องสำอางออร์แกนิคง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ตอนนี้เทรนด์ที่กำลังมามาแรงอย่างมากในด้านของสินค้าต่าง ๆ ก็ออร์แกนิค เนื่องจากเทรนด์การรักสุขภาพหรือรักสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หันมาสนใจผลิตสินค้าที่มีเป็นออร์แกนิคกันมากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตสบู่ หรือแม้แต่ธุรกิจรับผลิตอาหารเสริมก็เริ่มหันมาสนใจผลิตสินค้าแนวออร์แกนิคกันมากขึ้น

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้เจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ ให้ความสนใจในการผลิตสินค้าแบบออร์แกนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความแบบออร์แกนิคในตัวสินค้ากันมากขึ้น ซึ่งการผลิตสินค้าแบบออร์แกนิคนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน ดังนั้นเราจะขั้นตอนง่าย ๆ ในการผลิตเครื่องสำอางแบบออร์แกนิคมาฝากเจ้าของแบรนด์ที่เริ่มสนใจผลิตสินค้าแนวนี้กัน

ติดต่อโรงงานเพื่อนัดหมายเซลล์

ขั้นตอนแรกในการสินค้าแบบออร์แกนิคนั้น จะต้องมีโรงงานผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยเราจะต้องค้นหาโรงงานที่รับผลิตสินค้าที่เราต้องการก่อน หลังจากได้โรงงานที่ต้องการแล้วให้ทำการนัดหมายกับเซลล์ หลังจากนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการแล้ว ก็เตรียมของข้อมูลของประเภทสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต เช่นสารสกัดที่ต้องการ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวัตถุดิบออร์แกนิค โดยทีม R&D

จากนั้น จะเป็นในส่วนของนักวิจัยและพัฒนาสูตร (R&D) ที่จะทำการพัฒนาสูตรในการผลิต วัตถุดิบที่ได้รับใบการรับรองออร์แกนิค ซึ่งการผลิตครีมหรือผลิตเครื่องสำอางออร์แกนิคนั้นแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • ประเภทที่ 1 คือ Organic 100% หมายถึงในสูตรเครื่องสำอางต้องมีส่วนประกอบทั้งหมดที่มีใบรับรองวัตถุดิบเป็นออร์แกนิค 100% ในส่วนประกอบทั้งหมด
  • ประเภท 2 คือ Certified Organic ซึ่งหมายถึงในสูตรเครื่องสำอางอย่างน้อยต้องมีวัตถุดิบออร์แกนิค 95% และอีก 5% ที่เหลือ สามารถใช้วัตถุดิบที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางออร์แกนิคได้
  • ประเภท 3 คือ Made with organic ingredients หมายถึงในสูตรเครื่องสำอางต้องมีอย่างน้อย 70% ที่ได้รับรองว่าเป็นวัตถุดิบออร์แกนิค

ติดต่อสถาบันที่รับรองเกี่ยวกับออร์แกนิค

การติดต่อกับสถาบันที่สามารถรองรับเกี่ยวกับออร์แกนิคเพื่อการผลิตครีมหรือเครื่องสำอาง ซึ่งสถาบันการรับรองเกี่ยวกับออร์แกนิคนั้นจะแบ่งออกเป็น 6 หน่วยงานดังต่อไปนี้

  • USDA Organic
  • ECOCERT
  • BSC KO-GARANTIE GMBH-BSC
  • IMO-Control
  • Bioagricert S.r.l.
  • Organic Agriculture Certification Thailand – ACT

สำหรับหน่วยงานที่รับรองเกี่ยวกับออร์แกนิค ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ หากต้องการผลิตสินค้าส่งออกไปต่างประเภทสามารถติดต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้เลย

เตรียมข้อมูลส่งสถาบันและนัดตรวจสถานที่ผลิตเพื่อขอใบรับรองในการผลิต

เมื่อได้สินค้าตัวอย่างแล้ว เตรียมข้อมูลและเอกสาร ส่วนตัวและรวมถึงเอกสารใบรับรองส่วนประกอบสูตรเครื่องสำอางที่ขอจากทางโรงงาน เพื่อส่งให้กับทางสถานบันหรือหน่วยงานที่ยื่นขอใบรับรองสิน้คาออร์แกนิค หลังจากนั้นทางสถาบันจะนัดหมายไปสู่กระบวนการเข้าตรวจโรงงาน เพื่อขอใบรับรองสินค้าออร์แกนิค

ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิค

เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบของโรงงานแล้ว เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่รองรับผลิตภัณฑ์ออแกนิค เพื่อการจำหน่ายแล้ว

สรุป

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบออร์แกนิคนั้นมีขั้นตอนการผลิตสินค้าคล้าย ๆ กับสินค้าปกติทั่วไป เพียงแค่เพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบของสถาบันเพื่อรองรับว่าเป็นสินค้าออร์แกนิคอย่างสมบูรณ์ แต่ถึงอย่างนั้นการเลือกโรงงานที่ผลิตที่มีส่วนสำคัญ เพราะถ้าหากไปผลิตกับโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน โรงงานเหล่านั้นอาจแอบสารวัตถุดิบที่ไม่ได้เป็นออร์แกนิคใส่เข้ามา อาจทำให้ลูกค้าหมดความเชื่อในตัวสินค้าได้

แหล่งที่มา : www.wathoothorn.com