เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับโรงงานอาหารเสริม

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับโรงงานอาหารเสริม

ธุรกิจอาหารเสริม ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ทำให้ในช่วงนี้เราจึงเห็นอาหารเสริมหน้าตาต่าง ๆ ออกมาอย่างมากมายตามท้องตลาด ทำให้มีผู้คนมากมายที่อยากลงมาเล่นธุรกิจอาหารเสริมและกลายเป็นเป็นของแบรนด์อาหารเสริมในที่สุด ซึ่งการเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมนั้นจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าของเราทั้งหมด แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้ก็คือ โรงงานอาหารเสริม ที่เราเลือกผลิตอาหารเสริมว่าปลอดภัยหรือไม่ ดังนั้นในวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับโรงงานอาหารเสริมกัน

โรงงานอาหารเสริมคืออะไร

โรงงานอาหารเสริม ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับอาหารเสริม เพราะฉะนั้นโรงงานอาหารเสริมก็คือ โรงงานที่รับผลิตอาหารเสริม ซึ่งสามารถผลิตอาหารเสริมได้ตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์ โดยแต่ละที่จะมีการกำหนดเงินและจำนวนการผลิตขั้นต่ำที่แตกต่างกันไป

โรงงานอาหารเสริมมีกี่ประเภท

โรงงานอาหารเสริมมีหลายประเภท ซึ่งแตกต่างประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้

  • OEM เป็นโรงงานที่รับผลิตอาหารเสริมให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
  • ODM เป็นโรงงานที่ออกแบบและผลิตอาหารเสริมให้กับบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายในชื่อแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแบบ OEM แต่จะสามารถพัฒนารูปแบบสินค้าและนำไปขายได้
  • OBM เป็นโรงงานที่ผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เหมาะกับแบรนด์ที่มีความั่นคงแล้ว และมีโรงงานขนาดใหญ่เพื่อผลิตสินค้าในปริมาณที่มาก

R&D ของโรงงาน

ในการผลิตอาหารเสริมนั้นจะมีการทำสูตรอาหารเสริมขึ้นมาเพื่อใส่ลงไปในอาหารเสริม ซึ่งจะเป็นหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม หรือที่เรียกกันว่า R&D โดยบางโรงงานนั้นฝ่าย R&D นั้นจะทำการคิดค้นสูตรเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ แต่บางโรงงานนั้นก็สามารถคิดค้นสูตรใหม่ตามความต้องการของลูกค้า โดยให้ลูกค้าระบุสารสกัดหรือผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นก็ทำการคิดค้นสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การคิดค้นสูตรใหม่นั้นจะทำให้อาหารเสริมแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ที่มีสูตรเฉพาะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่น ซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นได้

มาตรฐานของโรงงานเป็นสิ่งสำคัญ

มาตรฐานต่าง ๆ ของโรงงานนั้นมีสิ่งสำคัญ เพราะมาตรฐานเหล่านั้นจะเป็นสิ่งยืนยันว่าโรงงานนั้นปลอดภัย เนื่องจากได้รับมาตรฐานต่าง ๆ รับรอง ซึ่งมาตรฐานที่โรงงานควรได้รับมีดังต่อไปนี้

  • ISO เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนี้แสดงถึงสินค้าหรือโรงงานนั้นเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • GMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
  • HACCP เป็นระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารโดยจะเน้นไปในทางการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์นั้นถึงมือของลูกค้า
  • ฮาลาล เป็นมาตรฐานที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีเอาไว้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ โดยเป็นมาตรฐานที่ทำการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการผลิตออกมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้รับประทานนั้น ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำนักงานกรรมการอิสลามกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด

โรงงานอาหารเสริมไม่ได้ผลิตแค่อาหารเสริม

โรงงานอาหารเสริมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้รับผลิตแค่อาหารเท่าเสริมเท่านั้น แต่ยังรับผลิตอีกหลายอย่างเช่น รับผลิตสบู่ รับผลิตเครื่องสำอาง รวมไปถึงรับผลิตยาสมุนไพร ถึงถ้าหากเจ้าของแบรนด์เลือกโรงงานที่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย เจ้าของแบรนด์จะสามารถมีสินค้าที่มีกว่าอาหารเสริมได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโรงงานผลิต